Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Πράσινο Ενεργειακό Σπίτι / ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Είδη φυτεμένων δωμάτων

/Images/Articles/fytemeno_doma_1.jpg
/Images/Articles/fytemeno_doma_2.jpg
/Images/Articles/fytemeno_doma_5.jpg
/Images/Articles/fytemeno-4.jpg

Η ιδέα των φυτεμένων δωμάτων, τα οποία λειτουργούν ως φίλτρα και πνεύμονες πρασίνου μέσα στον αστικό χώρο, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι φυτεμένες οροφές αποτελούνται από ένα στρώμα βλάστησης, το οποίο αναπτύσσεται συνήθως επάνω σε μια επίπεδη οροφή (δώμα).


Τα οφέλη των φυτεμένων δωμάτων είναι πολλά, με πιο σημαντικό την ενεργειακή εξοικονόμηση που προσφέρουν. Κατακρατούν το βρόχινο νερό με αποτέλεσμα την αποφόρτιση του δικτύου απορροής υδάτων, ειδικά σε ραγδαίες καταιγίδες. Ο συνδυασμός του χώματος και των φυτών μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο απομόνωσης του ήχου. Εκτός των παραπάνω πλεονεκτημάτων, συντελούν και στην θερμική προστασία του κτιρίου, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι λόγω των υλικών από τα οποία αποτελούνται (χώμα ικανού πάχους και αέρας που εγκλωβίζεται μεταξύ των φυλλωμάτων των φυτών). Θα πρέπει, βέβαια, να συνδυάζονται με κατάλληλα θερμομονωμένη και υγρομονωμένη κατασκευή της οροφής. Το στρώμα στεγανοποίησης αποτελείται από τρεις ασφαλτικές επικαλύψεις των 30mm σε οριζόντιο επίπεδο και 20mm σε κάθετο. Η θερμική μόνωση της οροφής πρέπει να είναι στεγανή, ενώ η κατασκευή της πρέπει να είναι ικανή να αντέχει το βάρος όλων των επιμέρους επιπέδων της φυτεμένης οροφής.


Για την επιλογή της κατάλληλης βλάστησης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του το τοπικό κλίμα, τo είδος της οροφής καθώς και του χώματος που θα επιλεγεί. Ορισμένα φυτά απαιτούν λιγότερη φροντίδα και είναι πιο ανθεκτικά στις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες. Στις οροφές με μεγάλη κλίση προτείνεται η χρήση γρασιδιού. Το χώμα θα πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη ριζών και να συγκρατεί το νερό. Ανάλογα με τη χρήση του κήπου, την ικανότητα της κατασκευής (δηλ. του σκελετού του κτιρίου) να δεχθεί τα πρόσθετα φορτία, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τη θέση του κήπου και τις απαιτήσεις του σε νερό και συντήρηση, διακρίνονται τρείς βασικοί τύποι φύτευσης: ο Εκτατικός, ο Ημιεντατικός και ο Εντατικός τύπος.

 

Εκτατικός τύπος φύτευσης


Ο εκτατικός τύπος έχει χαμηλό πάχος υποστρώματος φύτευσης (από 6 cm μέχρι 20 cm), δεν δημιουργεί μεγάλα πρόσθετα στατικά φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής επιτρέπει την εγκατάστασή της σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή με κλίση έως και 45°. Σε κλίσεις άνω των 20° είναι απαραίτητη χρήση στοιχείων συγκράτησης του υποστρώματος. Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαμηλής βλάστησης (Το ύψος της φτάνει τα 100-150 mm) όπως φυτά εδαφοκάλυψης, φυτικοί τάπητες, αγριολούλουδα, ποώδη τα οποία έχουν ελάχιστες ή μικρές απαιτήσεις σε νερό, είναι ανθεκτικά στον άνεμο και στο ψύχος, έχουν πολύ μικρό βάρος και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.


Η συγκεκριμένη βλάστηση έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται οριζόντια (διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη της οροφής) και να αντέχει μεγάλες περιόδους χωρίς τροφοδοσία νερού. Γι’αυτό οι εκτεταμένες φυτεμένες οροφές είναι κατάλληλες για κτίρια της Μεσογείου όπου επικρατούν υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες. Το σύστημα αυτό βρίσκει πολλές εφαρμογές σε μη προσβάσιμες στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων και σε κτίρια τα οποία μπορούν να φέρουν ένα ελαφρύ πρόσθετο φορτίο βλάστησης (παλαιές κατασκευές). Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε επίπεδο ενεργειακής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη η φυτοκάλυψη της επιφανείας των δωμάτων σε ποσοστό 95%.

 

Ημιεντατικός τύπος


Είναι ο ενδιάμεσος τύπος εντατικού και εκτατικού τύπου, εφαρμόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και απαιτεί συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Για την εφαρμογή του σε επικλινείς στέγες είναι απαραίτητη η χρήση στοιχείων για την συγκράτηση του υποστρώματος και την υποστήριξη του φορτίου. Αποτελείται από ένα ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 10 έως 25cm και η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει φυσικούς τάπητες, χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς-μεσαίους θάμνους.

 

Εντατικός τύπος φύτευσης


Ο εντατικός τύπος φύτευσης έχει πάχος μεγαλύτερο των 21 cm, δημιουργεί μεγαλύτερα πρόσθετα στατικά φορτία και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από έναν εκτατικό τύπο. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερη υποστήριξη της κατασκευής έναντι των φορτίων. Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εντατικές φυτεμένες οροφές δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε υπάρχοντα κτίρια αλλά σε καινούριες κατασκευές. Είναι φύτευση υψηλών απαιτήσεων σε νερό και συντήρηση. Ο εντατικός τύπος περιλαμβάνει ποικιλία φυτών, θάμνων και δέντρων, με τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν κήποι με υψηλή βλάστηση.

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η κατασκευή τους απαιτεί κάποιο επιπλέον κόστος το οποίο αφορά τον αρχικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του κήπου, το κατασκευαστικό κομμάτι και τέλος τη συντήρηση τους. Σε νέα κτίρια εάν το φυτεμένο δώμα ενσωματωθεί από την αρχή στο σχεδιασμό της κατασκευής, η οικονομική επιβάρυνση στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου είναι σχετικά μικρή.

 

Τα οφέλη από τη δημιουργία τους, δίνουν υπεραξία στην κατασκευή και βελτιώνουν το περιβάλλον μας. Σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία τα επιτρεπόμενα πρόσθετα φορτία δεν είναι μεγάλα, μπορούν να δημιουργηθούν φυτεύσεις εκτατικού τύπου οι οποίες απαιτούν μικρό πάχος φύτευσης και βάρος, και των οποίων το κόστος κατασκευής και συντήρησης είναι προσιτό.

 

 

Αναστάσιος Κιούσης
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ