Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΜΟΝΩΣΕΙΣ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Στεγανοποίηση υπόγειων χώρων

/Images/Articles/steganopoihsh_2.jpg
/Images/Articles/steganopoihsh_1.jpg
/Images/Articles/steganopoihsh_3.jpg
/Images/Articles/steganopoihsh_4.jpg
/Images/Articles/steganopoihsh_5.jpg
/Images/Articles/steganopoihsh_6.jpg

H διείσδυση του νερού στους υπόγειους χώρους ενός κτιρίου μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα όπως διάβρωση του οπλισμού, διόγκωση του σοβά, αποσάθρωση του μπετόν, κακές συνθήκες υγιεινής και γι’αυτό θα πρέπει να τους στεγανοποιούμε. Το νερό προέρχεται συνήθως από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και την επιφάνεια του εδάφους και η εισροή του πραγματοποιείται μέσω κατασκευαστικών αρμών ή ρωγμών.

 

Τα τοιχεία του υπογείου στεγανοποιούνται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Η εξωτερική στεγανοποίηση είναι η βέλτιστη λύση, εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές και εμποδίζει το νερό να εισέλθει στο εσωτερικό μέρος του τοίχου και να διαβρώσει τον οπλισμό. Επίσης δεν επιτρέπει την άνοδο του νερού με αποτέλεσμα να αποφεύγονται μελλοντικά προβλήματα υγρασίας στους ορόφους του κτιρίου. Το μειονέκτημα της είναι η επισκευή της (λόγω αδυναμίας προσβασιμότητας), αν τυχόν προκύψει κάποιο μελλοντικό πρόβλημα. Μετά την τοποθέτησή της επενδύεται με μια προστατευτική στρώση (π.χ. πλάκες λαμαρίνας) για να μην τραυματιστεί κατά το μπάζωμα του υπογείου. Στην περίπτωση εκείνη όπου το υπόγειο δεν έχει στεγανοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής και θελήσουμε να το κάνουμε εκ των υστέρων η εσωτερική στεγανοποίηση αποτελεί σχεδόν μονόδρομο,γιατί η περιμετρική εκσκαφή που θα χρειαζόταν να γίνει έτσι ώστε να αποκαλύψουμε τα τοιχεία του υπογείου για να τα μονώσουμε εξωτερικά θα αύξανε κατά πολύ το κόστος. Τα μειονεκτήματα της εσωτερικής στεγανοποίησης είναι ότι δεν παρεμποδίζει την άνοδο της υγρασίας στους ορόφους του κτιρίου και ότι δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο στην γέννησή του.

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε στην στεγανοποίηση των αρμών. Αρμοί είναι τα κενά που διαμορφώνονται είτε μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων (π.χ. σύνδεση τοιχοποιίας με στύλο) είτε κατά τη σκυροδέτηση ενός δομικού στοιχείου π.χ. τοιχείο υπογείου σε διαφορετικό χρόνο (αρμοί διακοπής εργασιών). Η στεγανοποίησή τους γίνεται με την χρήση ελαστικών ταινιών. Στο εμπόριο βρίσκουμε ταινίες που παράγονται από PVC, μπεντονίτη και καουτσούκ.Οι ταινίες από PVC παρουσιάζουν δυσκολία στην εφαρμογή τους και γι΄αυτό προτιμούνται αυτές από μπεντονίτη.

 

Τα υλικά στεγανοποίησης ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

 

α)Στεγανοποιητικές μεμβράνες: Εφαρμόζονται αποκλειστικά στην εξωτερική πλευρά των υπόγειων τοίχων. Ο τοίχος θα πρέπει να είναι λείος και ξηρός και να έχει περαστεί με κατάλληλο αστάρι. Επικολλώνται με συμβατή κόλλα ή έχουν αυτοκόλλητη πίσω πλευρά. Τα φύλλα αλληλεπικαλύπτονται και στεγανοποιούνται εξωτερικά έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αρμοί.

β)Στεγανοποιητικές επαλείψεις: Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα εφαρμοστούν θα πρέπει να είναι καθαρές και ξηρές και η επάλειψη γίνεται με βούρτσα ή ψεκασμό στην εξωτερική πλευρά των υπόγειων τοίχων. Κριτήριο για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποτελεί το σωστό πάχος της στρώσης που θα πετύχουμε.

γ)Τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά: Είναι στεγανωτικά κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης τα οποία εφαρμόζονται στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά των υπόγειων τοίχων. Στην περίπτωση που θέλουμε να στεγανοποιήσουμε εσωτερικά είναι τα μόνα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι υγρή και η εφαρμογή τους γίνεται με βούρτσα, μυστρί ή ψεκασμό. Συνήθως οπλίζονται με μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα για να έχουν καλύτερη ενσωμάτωση στον τοίχο.

δ)Στεγανοποιητικά συστήματα με άργιλο: Έχουν την ιδιότητα να διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην επιτρέπουν την διείσδυσή του.΄Οταν θα μπαζώσουμε το υπόγειο θα πρέπει να αφήσουμε κατάλληλο χώρο προκειμένου να μπορέσει το υλικό να αποκτήσει την τελική του μορφή.Στο εμπόριο τα συναντάμε σε μορφή κόκκων καθώς επίσης και σε μορφή πετασμάτων ή φύλλων.Οι κόκκοι εφαρμόζονται με ψεκασμό στα τοιχεία του υπογείου στα οποία έχουμε περάσει ειδική κόλλα.

 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της ανιούσας υγρασίας. Η ανιούσα υγρασία προέρχεται από το έδαφος, λόγω κακής ή καθόλου μόνωσης των θεμελίων και εμφανίζεται επειδή τα δομικά υλικά περιέχουν πόρους μέσω των οποίων ανέρχεται το νερό.Παρατηρείται στα δάπεδα και στους τοίχους και το ύψος στο οποίο φτάνει είναι περίπου στο 1.50 με 2.00 μέτρα.Για την αντιμετώπιση της θα πρέπει οι πλάκες του ισογείου που είναι σε επαφή με το έδαφος να εδράζονται σε σκυρόδεμα καθαριότητας το οποίο θα στεγανοποιηθεί.Επίσης κάτω από την θεμελίωση δημιουργούμε στρώσεις από αποστραγγιστικό υλικό (π.χ. κροκάλες).

 

H στεγανοποίηση των υπόγειων χώρων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εργασίες κατά την κατασκευή ενός κτιρίου και θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο.Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην χρησιμοποίηση των κατάλληλων υλικών και των σωστών τεχνικών εφαρμογής τους γιατί έτσι θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η επίδραση του νερού, να αποφύγουμε τυχόν μελλοντικά έξοδα επισκευών και να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής του κτιρίου μας.

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ
http://www.domokataskevi.gr
www.4myhouse.gr/Τεχνικό Γραφείο Αναστάσιος Ν. Κιούσης


Οι φωτογραφίες προέρχονται από:
www.kaufmann.com.pk