Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Τυπικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

/Images/Articles/Εργασίες_σκυροδέτησης.jpg
/Images/Articles/Εργασίες_σκυροδέτησης_2.jpg

Το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι το πιο δημοφιλές υλικό στην Ελλάδα, για τη διαμόρφωση του φέροντα οργανισμού ενός κτιρίου (θεμέλια, υποστυλώματα, δοκοί και πλάκες). Αν και δεν είναι απαραίτητα το πιο συμφέρον υλικό, το κοινό αλλά και οι μηχανικοί δείχνουν να το εμπιστεύονται σταθερά, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.

Ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει σημαντική ακαμψία, πράγμα που σημαίνει ότι έχει καλή σεισμική συμπεριφορά, αν δεν έχει μεγάλο ύψος. Επιπλέον, το σκυρόδεμα, ακόμα και ανεπίχριστο δεν αλληλεπιδρά σημαντικά με την ατμόσφαιρα, επομένως δεν καταστρέφεται εύκολα από την υγρασία, τον παγετό ή τη φωτιά. Το στατικό σύστημα που διαμορφώνεται, δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο ενώ απαλλάσσει την τοιχοποιία από τα φορτία, και μας δίνει το περιθώριο για απεριόριστες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Ο όρος «οπλισμένο σκυρόδεμα» στην πραγματικότητα σημαίνει ότι το κυρίως σώμα των φερόντων στοιχείων είναι από σκυρόδεμα, το οποίο διατρέχεται σε συγκεκριμένα σημεία από ράβδους χάλυβα (οπλισμός). Αυτά τα δύο υλικά έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται πολύ καλά και έχουν συμπληρωματικές ιδιότητες, καλύπτοντας το φάσμα των φορτίων που αναλαμβάνει ένα κτίριο. Οι αναλογίες και τα ακριβή σημεία τοποθέτησης του χάλυβα, αποφασίζονται από το μηχανικό, αφού εκπονήσει τη στατική μελέτη, η οποία οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Εθνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) και τον Εθνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2000).

Ωστόσο μια σωστή μελέτη δεν εξασφαλίζει απαραίτητα μια επιτυχημένη κατασκευή. Η ποιότητα των υλικών και η επιμελής εφαρμογή τους, έχει την ίδια σημασία προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η ευημερία της κατασκευής.

Ο χάλυβας μπορεί να έχει τη μορφή λείας κυλινδρικής ράβδου, ή ράβδου υψηλής συνάφειας με νευρώσεις ( νευροχάλυβας). Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα είναι S220, S400, S500, S400s και S500s. Οι χαρακτηριστικοί αριθμοί υποδεικνύουν το όριο διαρροής του χάλυβα σε Mpa, δηλαδή τη μέγιστη φόρτιση που μπορεί να αντέξει το υλικό. Το είδος και το πάχος της διατομής του χρησιμοποιούμενου χάλυβα προκύπτει από τη στατική μελέτη, ενώ πρέπει να ελέγχεται ότι το υλικό διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, όταν παραλαμβάνεται από τον κατασκευαστεί. Επιπλέον, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση του οπλισμού, καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη μελέτη μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη συμπεριφορά του κτιρίου. Όλοι έχουμε ακούσει για περιπτώσεις εργολάβων που τοποθετούν μικρότερες ποσότητες, για να εξασφαλίσουν κέρδος.

Το σκυρόδεμα, πιο γνωστό ως μπετόν είναι μία μίξη τσιμέντου, αδρανών υλικών, πρόσμικτων και σε μερικές περιπτώσεις περιέχει και χημικά πρόσθετα υγρής μορφής που επηρεάζουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (επιβραδυντικά πήξης, διογκωτικά, αερακτικά κ.λ.π.). Τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι σχεδόν αποκλειστικά Portland που παρασκευάζεται από συνάλεση κλίνκερ (μίγμα ασβεστόλιθου και αργιλοπυριτικών ψημένο σε θερμοκρασία 1400 C) με γύψο και πρόσθετα , ενώ συχνά περιέχουν και πουζολάνη (θηραϊκή γη ή ιπτάμενη τέφρα). Τα αδρανή, ανάλογα με το μέγεθός τους διακρίνονται σε άμμο, γαρμπίλι ή σκύρα (χαλίκια). Μπορούν να προέρχονται από θραύση φυσικών πετρωμάτων στα λατομεία ή να συλλέγονται από ποταμούς και ακρογιαλιές. Το νερό μπορεί να είναι πόσιμο, από γεώτρηση, ή θαλασσινό αν δεν συντρέχει ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας του οπλισμού. Όλα τα υλικά πρέπει να φέρουν σήμα ποιότητας από τον κατασκευαστή, όπου θα διευκρινίζονται τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους. Η ανάμιξη τσιμέντου, αδρανών και νερού γίνεται στην κατασκευή, για αυτό το λόγο πρέπει να δίνεται προσοχή στις αναλογίες αλλά και στη σωστή ανάδευση και συντήρηση του υλικού. Από το έτοιμο μείγμα, λαμβάνονται δοκίμια σε μορφή κύβου ή κυλίνδρου, τα οποία αναλαμβάνει να παραδώσει στο χημείο του κράτους ο μηχανικός, ώστε να διαπιστώσει αν έχουν την επιδιωκόμενη αντοχή. Οι κατηγορίες σκυροδέματος είναι C12/15, C16/20, C20/25 κ.ο.κ , όπου ο πρώτος αριθμός ορίζει την χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου, ενώ ο δεύτερος την χαρακτηριστική αντοχή κύβου, στις 28 μέρες.

Φυσικά, η διαδικασία επιτυχούς οπλισμού και σκυροδέτησης ενός κτιρίου είναι κομβικής σημασίας και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ριζική γνώση του ζητήματος, τόσο από τους μηχανικούς όσο και από τους τεχνίτες. Αυτός ο τρόπος χτισίματος ήταν ο κατάλληλος διάδοχος της πέτρινης κατασκευής, καθώς παρέχει στον κάτοικο την ίδια αίσθηση ασφάλειας, χωρίς να βλάπτει με κάποιο τρόπο το περιβάλλον. Από την άλλη, όλα υποδεικνύουν ότι σταδιακά θα αντικατασταθεί από καινούριες μεθόδους, και είναι θέμα χρόνου να τις γνωρίσουμε και να μπορέσουμε να τις εμπιστευτούμε.


Νατάσσα Δουρίδα
Πολιτικός Μηχανικός