Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Χρήσιμες συμβουλές για τις εργασίες εκσκαφής

/Images/Articles/Εκσκαφές_2.jpg
/Images/Articles/Εκσκαφές_1.jpg

 

Το πρώτο στάδιο εργασιών μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας για την ανέγερση ενός κτηρίου είναι αυτό των εκσκαφών. Πρώτο βήμα είναι η χάραξη του σκάμματος υπολογίζοντας περιμετρικά των θεμελίων επιπλέον πλάτος εκσκαφής 1μ., ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση των συνεργείων που θα καλουπώσουν τα θεμέλια και θα τα σκυροδετήσουν. Προσοχή πρέπει να δίνεται στη θέση της εκσκαφής, καθώς δεν είναι πολύ σπάνιο να γίνονται λάθη στη χωροθέτηση της και έτσι να γίνεται λάθος στην τελική θέση του κτηρίου. Τέτοια λάθη είναι πιθανά σε περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτησίες δεν είναι οριοθετημένες και δεν υπάρχουν σταθερά σημεία. Έχει παρατηρηθεί ακόμα και περίπτωση εκσκαφής σε οικόπεδο άλλης ιδιοκτησίας. Μικρές αποκλίσεις από τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια δεν αποτελούν πρόβλημα καθώς είναι κάτι που διορθώνεται με τον τελικό ορισμό της θέσης της θεμελίωσης.

 

 

Αφού γίνει η χάραξη, επόμενο βήμα είναι η έναρξη της εκσκαφής. Ο χώρος του σκάμματος φροντίστε να είναι περιφραγμένος και να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση, ώστε να είναι σαφές στους διερχόμενους και τα συνεργεία ότι εκτελούνται εργασίες, προς αποφυγή ατυχημάτων. Οι κίνδυνοι γενικά σε αυτό το στάδιο εργασιών είναι πολλοί. Πρέπει επομένως να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να έχει γίνει σχεδιασμός της πορείας της εκσκαφής και κάθε φάσης της. Είναι δηλαδή απαραίτητο να υπάρχει πρόβλεψη του χώρου κίνησης των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται, του χώρου φόρτωσης και εναπόθεσης των υλικών εκσκαφής, καθώς και των διαδρόμων και εξόδων από το σκάμμα. Ο σχεδιασμός αυτός προϋποθέτει τη γνώση του όγκου των χωμάτων που θα απομακρυνθούν και του αντίστοιχου όγκου των χωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο μπάζωμα και θα παραμείνουν στο οικόπεδο, παράμετρος που επηρεάζει και το κόστος, αφού πιθανή μεταφορά λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τιμής από τον εκσκαφέα.

 

 

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η στήριξη των πρανών και των όμορων κατασκευών. Αμέλεια όσον αφορά το παραπάνω σημείο μπορεί να αποβεί μοιραία για την ασφάλεια των ανθρώπων που κινούνται στον εν λόγω χώρο. Αν λοιπόν έχει γίνει ένα πλάνο όπως περιγράφεται παραπάνω, θα αποφευχθούν ατυχήματα όπως ανατροπή μηχανημάτων, συγκρούσεις μεταξύ των οχημάτων που κινούνται στο χώρο, κατάρρευση πρανών κ.α.

 

 

Αφού λοιπόν έχει γίνει ο σωστός σχεδιασμός των εργασιών, η εκσκαφή γίνεται σε ξηρό περιβάλλον και σε τέτοιο βάθος όσο ορίζει η στατική μελέτη που έχει εκπονήσει ο υπεύθυνος μηχανικός. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αφού γίνει η εκσκαφή στο βάθος που έχει μελετηθεί, το έδαφος κρίνεται από τον μηχανικό ακατάλληλο για θεμελίωση. Αυτό συμβαίνει όταν δεν έχει προηγηθεί η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης κι έτσι δεν είναι σε θέση ο μηχανικός να γνωρίζει με σιγουριά τη μορφολογία του εδάφους. Να σημειωθεί ότι για την έκδοση οικοδομικής αδείας μιας κατοικίας για παράδειγμα, η κατάθεση γεωτεχνικής μελέτης στην πολεοδομία δεν είναι απαραίτητη κι επομένως στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εκπονείται. Αν λοιπόν το έδαφος δεν είναι αρκετά σταθερό, ή αν διαπιστωθεί πως ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλότερα από το αναμενόμενο και η θεμελίωση έτσι όπως είχε μελετηθεί δεν είναι επαρκής, τότε ο μηχανικός καλείται να αλλάξει βάθος θεμελίωσης ή/και τρόπο θεμελίωσης ενημερώνοντας τη μελέτη αν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως για παράδειγμα εξυγίανση του εδάφους, απομάκρυνση των υδάτων με αντλίες, χρήση μεθόδων αποστράγγισης. Στην εύρεση της σωστότερης λύσης μπορεί να βοηθήσει  η γνώση της σύστασης και μορφολογίας του υπεδάφους από παρακείμενες, γειτονικές εκσκαφές, που ίσως έχουν γίνει και δίνουν μια σαφή εικόνα για την κατάσταση του.

 

 

Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής ο μηχανικός κάνει τον τελευταίο έλεγχο και το σκάμμα είναι έτοιμο για τη συνέχιση των εργασιών, δηλαδή για τη ρίψη του μπετόν καθαριότητας και την κατασκευή των θεμελίων. Όσο πιο κοντά στην οριζόντιο και την κατακόρυφο είναι το δάπεδο και οι πλευρές μιας εκσκαφής αντίστοιχα, τόσο «καλύτερη» θεωρείται αυτή. Σταθερό έδαφος με καλή σύσταση είναι η τελική επιθυμητή επιφάνεια έδρασης της θεμελίωσης. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, η εκ των προτέρων, κατά τη φάση της μελέτης, και κατά το δυνατόν περισσότερη γνώση για το έδαφος στο οποίο πρόκειται να γίνει η εκσκαφή, οδηγεί πάντα σε χρονικό και χρηματικό κέρδος μιας και περιορίζει στο ελάχιστο πιθανές απρόβλεπτες καταστάσεις.

 

 

 

 

Ασημίνα Κουντεμάνη

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Διαβάστε ακόμα:

Τυπικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Συμβουλές παραλαβής σκυροδέματος (1)

Συμβουλές παραλαβής σκυροδέματος (2)

 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από:

 

http://catexcavatorss.com

http://www.basementexpert.co.uk