Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Ποιότητα κουφωμάτων και εξοικονόμηση ενέργειας

/Images/Articles/shutterstock_59941306.jpg

 

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι εκείνα τα στοιχεία του κελύφους του κτιρίου που του επιτρέπουν την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως ρυθμιστές των εσωτερικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, ο αερισμός και ο φωτισμός. Εννοείται, βέβαια, πως τα κουφώματα είναι σημαντικοί παράγοντες της μορφής του κτιρίου και καθορίζουν την αισθητική του τόσο ως προς το κέλυφος, όσο και ως προς το εσωτερικό του, καθως και την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, η οποία εξαρτάται εώς και κατά 25% από την ποιότητα των υλικών και της κατασκευής των κουφωμάτων.

 

Σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), έχει ανακοινωθεί ένα νέο έργο για επιδότηση νοικοκυριών στην ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Σύμφωνα με μέλετες, τα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά έως και 10%, ενώ με την εφαρμογή συνδυαστικών θερμομονωτικών παρεμβάσεων στα κτίρια, όπως η θερμομόνωση δώματος, στέγης και εξωτερικών τοίχων, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού κτλ.) η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει στο 50%.

 

Ποιοί είναι, όμως, οι παράγοντες που διαφοροποιούν τα απλά κουφώματα από τα ενεργειακά, καθιστώντας τα ικανά να συμβάλλουν δραστικά στην εξοικονόμηση της ενέργειας όλου του κτιρίου;

 

Ο καθοριστικός παράγοντας του κουφώματος είναι ο υαλοπίνακας (τζάμι), δηλαδή το κύριο κατασκευαστικό στοιχείο του κουφώματος, ο οποίος εργάζεται ως πίνακας ενισχύοντας σημαντικά τη συνοχή του φύλλου. Οι διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα τζάμια με ενδιάμεσο στρώμα ακίνητου ξηρού αέρα μεταξύ τους από 6 έως 12 χιλιοστά, στερεώνονται σε προστατευτικό πλαίσιο αλουμινίου με κατάλληλες μονωτικές λωρίδες που εξασφαλίζουν πλήρη θερμομόνωση, ώστε να παραμένει ο αέρας μέσα στα κενά, καθώς και τα νέα σύγχρονα υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή (ελαστικό θερμομονωτικό στοιχείο) αποκλείουν τη δημιουργία θερμογέρφυρας και μεταφοράς της εξωτερικής θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο μέσω του πλαισίου.

 

Ως προς τον σχεδιασμό των κουφωμάτων, αντενδείκνυται η τοποθέτησή συρόμενων κουφωμάτων στο εσωτερικό του εξωτερικού τοίχου, είτε το κούφωμα είναι από ξύλο, πλαστικό ή αλουμίνιο, γιατί οι θερμικές απώλειες αυξάνονται κατακόρυφα, ακόμα και εάν είναι θερμοδιακοπτώμενο. Λόγω του μηχανισμού που διαθέτουν για την κύλισή τους, κατά το κλείσιμό τους, δεν είναι δυνατόν να σφραγισθούν τα φύλλα στο βαθμό που σφραγίζονται τα ανοιγόμενα (εξαιρούνται τα τελευταίας γενιάς κουφώματα αλουμινίου που διαθέτουν σύστημα ανύψωσης του μηχανισμού μόνο κατά την κύλιση). Σωστό είναι να ληφθούν σοβαρά περιβαλλοντικές παράμετροι όπως ο ήλιος, ο φωτισμός και ο αερισμός, ο προσανατολισμός του κτιρίου για να προσδιορισθούν η μορφή, το είδος της σκίασης και η στρατηγική για μεγιστοποίηση του ενεργειακού κέρδους.

 

Ως προς τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν πρέπει να προσέξουμε αφενός να έχουν αντοχή στη συνεχή χρήση και να είναι εξίσου εύκολο να ανοίγουν με το πέρασμα του χρόνου, αφετέρου να μη διαβρώνονται από τα καιρικά φαινόμενα (π.χ. αλάτι στις παραθαλάσσιες περιοχές) ή να στρεβλώνονται από τη δύναμη που τους ασκείται από τον χρήστη. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουν στεγανότητα από τον αέρα και το νερό, αλλά και να είναι θερμοδιακοπτώμενα έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την εξισορρόπηση της εξωτερικής με την εσωτερική θερμοκρασία. Τα θερμοδιακοπτώμενα είναι κουφώματα με ειδικά σχεδιασμένα προφίλ των οποίων το εσωτερικό μέρος χωρίζεται από το εξωτερικό με κάποιο υλικό διαφορετικής υφής χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, το οποίο εμποδίζει την άμεση μεταβίβαση της θερμότητας από μέσα προς τα έξω και αντιστρόφως. Η υδατοστεγανότητα και η αεροστεγανότητα είναι άρρηκτα στνδεδεμένες με την θερμομόνωση, την ηχομόνωση και τις διόδους απορροής των υδάτων. Τέλος, καλό είναι να επιλέγονται τα κουφώματα των οποίων ο κατασκευαστής δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής και συνεπώς εγγύηση για οποιαδήποτε βλάβη τους.

 

 

 

Άννα Καραγιάννη

Αρχιτέκτονας