Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Ενισχύσεις-Επισκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

/Images/Articles/Εργασίες_ενίσχυσης_1.gif

Η χειροτέρευση της κατάστασης των ήδη υπαρχουσών κατασκευών από διάφορους παράγοντες (σεισμός, πυρκαγιά, κακοτεχνίες κ.α.) έχει οδηγήσει στην ανάγκη επισκευής και ενίσχυσης αυτών. Η ανάπτυξη μεθόδων ενίσχυσης/επισκευής κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι λοιπόν αναγκαία αφού η αντικατάστασή τους από νέες κατασκευές καθίσταται απαγορευτική, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις δύσκολη, λόγω του μεγάλου κόστους μιας τέτοιας ενέργειας.

 

Η διαφορά ανάμεσα στην επισκευή και την ενίσχυση έγκειται στο ότι η επισκευή αναφέρεται σε επέμβαση σε μια κατασκευή με βλάβες με σκοπό την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση, ενώ η ενίσχυση είναι η διαδικασία επέμβασης σε μια κατασκευή, με ή χωρίς βλάβες, η οποία αυξάνει την αντοχή της σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του αρχικού σχεδιασμού. Έχει επικρατήσει βέβαια ο όρος επισκευή και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Μικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα απαιτούν συνήθως επισκευή, ενώ εκτεταμένες ζημιές χρειάζονται και ενίσχυση.

 

Οι τρόποι επέμβασης σε μια κατασκευή είναι πολλοί και ποικίλουν ανάλογα με το μέλος της κατασκευής το οποίο χρειάζεται επέμβαση (υποστύλωμα, δοκός ή ακόμα και συνολικά ο φορέας), τις φθορές που έχει αυτό υποστεί και τα αίτια που έχουν προκαλέσει αυτές τις φθορές. Δηλαδή, γίνεται εκτίμηση -αποτίμηση- της κατάστασης του κτηρίου, μέσω οπτικού, αρχικά, και υπολογιστικού ελέγχου και συχνά άλλων ειδικότερων μεθόδων από έμπειρους μηχανικούς και εντοπίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται ενίσχυση ή επισκευή. Επίσης, παράγοντες όπως η λειτουργικότητα, η αισθητική, η μη αλλοίωση της όψης και του ύφους του κτηρίου καθώς και το οικονομικό ζήτημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου, έχοντας βέβαια πρωτίστως εξασφαλίσει ότι η επέμβαση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί δεν θα προκαλέσει νέες αδυναμίες στην κατασκευή.

 

Αρχικά, η ύπαρξη ρωγμών μπορεί να υποδεικνύει σημεία στην κατασκευή που χρειάζονται επέμβαση, χωρίς αυτό να είναι κανόνας. Σε περίπτωση αναγκαιότητας επισκευής των ρωγμών πάντως, χρησιμοποιείται η μέθοδος των ρητινενέσεων καθώς και των επισκευαστικών κονιαμάτων. Στο εμπόριο κυκλοφορεί πλήθος υλικών για τέτοιες τεχνικές, τα στοιχεία όμως που δίνονται από αυτούς που διαθέτουν τα προϊόντα στην αγορά περιορίζονται σε οδηγίες χρήσεως, ενώ λείπουν συνήθως δεδομένα από αποτελέσματα δοκιμών και εγγυημένα χαρακτηριστικά που να καθορίζονται με συγκεκριμένες τιμές. Συνιστάται λοιπόν η διερεύνηση και η σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικων, σε συνάρτηση με της απαιτήσεις της τεχνικής.

 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση της επισκευής όχι απλών ρωγμών, αλλά ολόκληρων στοιχείων ενός κτηρίου. Έτσι, για την επισκευή των υποστυλωμάτων (κολονών), των τοιχωμάτων, των δοκών και των πλακών, εκτός από τη χρήση ρητινενέσεων και επισκευαστικών κονιαμάτων, συνίσταται και η αποκατάσταση ίσης διατομής, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η διαδικασία. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται όταν υπάρχουν σοβαρές ζημιές και περιλαμβάνει την καθαίρεση κάθε υλικού σκυροδέματος σε εύρος μεγαλύτερο από αυτό της βλαβείσας περιοχής, καθαρισμό, απομάκρυνση συνδετήρων, κόψιμο οπλισμών της περιοχής και ηλεκτροσυγκόλληση νέων τμημάτων ράβδων, τοποθέτηση νέων πυκνών συνδετήρων και σκυροδέτηση του τμήματος που έχει καθαιρεθεί. Η διαδικασία απαιτεί πλήρη αποφόρτιση του προς επισκευή μέλους και κατ΄επέκταση της περιοχής των ορόφων που φορτίζουν το μέλος, καθώς και προσεκτική υποστύλωση και μεταφορά των φορτίων που αυτό παραλάμβανε μέσω άλλης οδού. Μετά το πέρας της διαδικασίας τα φορτία επιβάλλονται και πάλι στο μέλος, αφού αφαιρεθούν τα βοηθητικά στοιχεία που είχαν τοποθετηθεί.

 

Στις περιπτώσεις ενίσχυσης μελών, για τα υποστυλώματα-κολόνες και τα τοιχώματα ακολουθούνται οι διαδικασίες της περίσφιγξης ή των μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται όταν δεν αρκεί απλά η επαναφορά του δομικού στοιχείου στην αρχική του κατάσταση με την αρχική του αντοχή και φέρουσα ικανότητα, αλλά κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω αύξηση των παραπάνω, λόγω εκτεταμένης ζημιάς, μη ύπαρξης αρκετού οπλισμού, εσφαλμένου τρόπου κατασκευής κ.α. Στην πρώτη περίπτωση, η περίσφιγξη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως με χρήση επικολλητών κολλάρων (προεντεταμένων ή μη) που μπορεί να είναι μεταλλικά ελάσματα πάχους 1-2mm ή λωρίδες από ινοπλισμένα πολυμερή, με χρήση σπειροειδούς οπλισμού ή ολόσωμου μανδύα από φύλλα χάλυβα ή ινοπλισμένα πολυμερή. Ένας άλλος τρόπος περίσφιξης είναι η χρήση μεταλλικού κλωβού που δημιουργείται με κατακόρυφα γωνιακά ελάσματα και είτε οριζόντια μεταλλικά κολλάρα είτε πλήρη χαλύβδινα φύλλα. Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω ΄΄αγκαλιάζουν΄΄ την κολόνα ή το τοιχίο, και μέσω επικόλλησης ή μηχανικών μέσων στήριξής τους επιτυγχάνεται η ενίσχυση. Στην δεύτερη περίπτωση, η κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται από έγχυτο, ειδικό ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο αύξησης της αντοχής των στοιχείων μέσω αύξησης της διατομής και τοποθέτηση νέου οπλισμού περιμετρικά του υπάρχοντος μέλους. Η τεχνική των μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να εκτείνεται είτε σε όλο το μήκος της κολόνας ή του τοιχίου είτε σε ένα μόνο τμήμα τους.

 

Κατά την ενίσχυση δοκών ή πλακών οπλισμένου σκυροδέματος οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι οι πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος, η χρήση επικολλητών ελασμάτων, φύλλων χάλυβα ή ινοπλισμένων πολυμερών (FRP) ή η χρήση μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος. Κατά την τελευταία τεχνική, αυξάνεται η διατομή της δοκού π.χ., με νέο σκυρόδεμα, νέες διαμήκεις ράβδους και νέους συνδετήρες περιμετρικά του αρχικού στοιχείου. Απλούστευση της παραπάνω τεχνικής αποτελεί η αρχικά αναφερθείσα με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος, αφού η επικάλυψη με νέο σκυρόδεμα γίνεται σε αυτήν την περίπτωση μόνο στο πέλμα της δοκού και όχι περιμετρικά όπως στην περίπτωση των μανδυών. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του είδους των ελασμάτων ή φύλλων που θα χρησιμοποιηθούν αν επιλεγούν οι αντίστοιχες τεχνικές, με σύγκριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους. Τα ινοπλισμένα πολυμερή για παράδειγμα έχουν συγκριτικά με τα ελάσματα χάλυβα υψηλότερο κόστος, χαμηλή αντίσταση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι όμως ελαφρύτερα και πιο εύκαμπτα, δεν διαβρώνονται, έχουν οποιοδήποτε μήκος και ευκολία στη μεταφορά και εφαρμογή καθώς και χαμηλό κόστος ζωής.

 

Συμπερασματικά, οι μέθοδοι για την ενίσχυση και επισκευή κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος είναι πολλές και καθεμιά από αυτές περιλαμβάνει τη χρήση διαφόρων υλικών. Για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής συνίσταται η συμβουλή έμπειρων μηχανικών, η έρευνα αγοράς για προιόντα υψηλής ποιότητας στις βέλτιστες τιμές και πάνω από όλα η επιλογή ειδικού συνεργείου σε θέματα ενισχύσεων-επισκευών, καθώς οι τεχνικές απαιτούν λεπτομερή εργασία και γνώση.

 

 

Ασημίνα Κουντεμάνη

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από:

http://www.dwyerflorida.com