Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Συμβουλές παραλαβής σκυροδέματος (2)

/Images/Articles/Σκυροδέτηση_2.jpg

Η παραλαβή σκυροδέματος είναι αρκετά σημαντική, τουλάχιστον όσο και κάθε άλλο στάδιο κατασκευής κτιρίων από μπετόν. Από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της ποιότητας κάθε υλικού που αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε στην κατασκευή, πέρα από την προσοχή που πρέπει να δείξουμε, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και πως μπορεί  να εξασφαλιστεί η ποιότητα του μπετόν που παραλαμβάνουμε.

 

Αναφερθήκαμε στο άρθρο «Πρακτικές συμβουλές για την αγορά και παραλαβή σκυροδέματος#1» στη χρονική διάρκεια καταλληλότητας του μπετόν (χρονικό διάστημα μεταξύ της παραγωγής του σκυροδέματος και της εκφόρτωσης-χρήσης του είναι μία ώρα και τριάντα λεπτά χωρίς προσθήκη επιβραδυντή, μία ώρα και πενήντα λεπτά όταν γίνεται προσθήκη επιβραδυντή). Δεν θα πρέπει να δεχτούμε προϊόν το οποίο έχει ξεπεράσει τους προαναφερθέντες χρόνους παρασκευής-χρήσης. Ο χρόνος φόρτωσης στη μονάδα αναφέρεται στο δελτίο αποστολής που έχει το κάθε όχημα που μας φέρνει σκυρόδεμα και από εκεί θα το ελέγξουμε. Στην περίπτωση που διαπιστώνουμε πως ο χρόνος παραγωγής είναι εκτός των προαναφερθέντων ορίων, διώχνουμε το όχημα αναγράφοντας στο δελτίο αποστολής την ώρα παραλαβής.

 

Κατά την έγχυση του σκυροδέματος στο καλούπι το μπετόν χύνεται μέσα σε αυτό παίρνοντας τη μορφή του καλουπιού, ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο σχήμα και μορφή του κάθε στοιχείου, πλάκας, τοιχίου, δοκαριού. Όμως υπάρχει και μια μικρή  αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Η έγχυση του μπετόν στο καλούπι πρέπει να συνδυάζεται με τη χρήση τουλάχιστον ενός δονητή. Ο δονητής είναι ένα όργανο το  οποίο εξασφαλίζει ότι το υλικό (μπετόν) θα χυθεί ομοιόμορφα μέσα στο καλούπι, καταλαμβάνοντας και τον παραμικρό χώρο μέσα σε αυτό ώστε μετά τη σκλήρυνση να πάρει τη μορφή του καλουπιού, προκαλώντας κίνηση και ανακατεύοντας το υλικό. Χωρίς τη χρήση δονητή μένουν κενά μεταξύ του σκυροδέματος, το καλούπι και τον σιδηρό οπλισμό. Η σκυροδέτηση χωρίς τη χρήση δονητή απαγορεύεται και πρέπει ο επιβλέπων να είναι πολύ αυστηρός πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί συχνά για λόγους ταχύτητας δεν γίνεται χρήση με αποτέλεσμα την κάκιστη κατασκευή δομικών στοιχείων. Στην περίπτωση δε που θέλουμε μπετόν εμφανές για λόγους αισθητικής (μια άποψη αρχιτεκτονικής που κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές) όταν δεν γίνεται σωστή και επιμελημένη δόνηση το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ άσχημο. Απαραίτητο θεωρείται μάλιστα, να γίνεται χρήση περισσοτέρων του ενός δονητών και να υπάρχει τουλάχιστον ένας εφεδρικός για περίπτωση βλάβης.

 

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι να διασφαλίσουμε πως το μπετόν κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης δεν θα αναμιχθεί με νερό. Συχνά και για λόγους εργασιμότητας τα απασχολούμενα συνεργεία δεν τηρούν τον κανονισμό σκυροδέματος και προσθέτουν νερό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μπετόν να χάνει την απαιτούμενη αντοχή του και η ποιότητα της κατασκευής μας να πέφτει κατακόρυφα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το μπετόν χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την αντοχή του (C16/20, C20/25, C25/30 κλπ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε ποιότητα C20/25 και άνω και πάντως όχι χαμηλότερη από C16/20.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε  να ζητήσουμε από το μηχανικό που έχει αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών να πραγματοποιεί ελέγχους σκυροδέματος με τακτικές λήψεις δοκιμίων όπως συνιστά ο κανονισμός και να μας παραδώσει τα αποτελέσματα ή να απευθυνθούμε σε κάποιο εξειδικευμένο εργαστήριο για τον έλεγχο και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το κόστος είναι ελάχιστο, όμως έτσι δείχνουμε πως πραγματικά ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα της κατασκευής μας και πιέζουμε έμμεσα τον προμηθευτή σκυροδέματος και τους υπεργολάβους για τη αρτιότερη εκτέλεση των εργασιών, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περίπτωση αγοροπωλησίας ως τεκμήρια άρτιας κατασκευής. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουμε πως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους τριάντα δύο βαθμούς κλίμακας κελσίου και σε καμία περίπτωση όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη του μηδενός.

 

Δε θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η συντήρηση του σκυροδέματος έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς χωρίς τη σωστή συντήρηση το μπετόν θα χάσει σημαντικό μέρος της ονομαστικής του αντοχής που αναφέραμε πιο πριν. Εμπειρικά, ένα σωστά συντηρημένο στοιχείο μπορεί να αναπτύξει αντοχή τρείς ή τέσσερις φορές περισσότερο από ένα ομόλογο του που έχουμε παραμελήσει να συντηρήσουμε. Για αυτό  θα πρέπει με το πέρας της σκυροδέτησης να ζητήσουμε να γίνεται περιοδικό κατάβρεγμα του σκυροδετηθέντος στοιχείου και να κρατήσουμε νωπή την επιφάνεια του (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα βρεγμένες λινάτσες) για τουλάχιστον επτά ημέρες, εμποδίζοντας έτσι τη μείωση  της αντοχής αλλά και της ανθεκτικότητας του.

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω και σε συνεργασία πάντοτε με τον αρμόδιο μηχανικό μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που ξοδεύουμε προκειμένου να κατασκευάσουμε το σπίτι που ονειρευόμαστε έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα κατασκευής του. Άλλωστε η διαδικασία κατασκευής ενός κτιρίου δεν είναι απλή υπόθεση όμως το να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με  το σπίτι μας σίγουρα αξίζει τον κόπο.

 

 

Νίκος Ζήκας
Πολιτικός μηχανικός

 

 

 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από:
http://cee.engr.ucdavis.edu