Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Επιχρίσεις Όψεων-Επενδύσεις Εξωτ. Επιφανειών / ΣΟΒΑΔΕΣ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Έτοιμος σοβάς: Συμφέρει;

/Images/Articles/Έτοιμος_σοβάς.jpg
/Images/Articles/Έτοιμος_σοβάς_2.jpg

Μετά τον παραδοσιακό τρόπο σοβατίσματος, έρχεται στην αγορά ένας νέος τρόπος επιχρίσματος να δώσει καινούριες προοπτικές στον χώρο της οικοδομής. Ο έτοιμος σοβάς στον οποίο αναφερόμαστε, χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα όμως η εφαρμογή αυτή υπάρχει τα τελευταία χρόνια, με αυξανόμενη βέβαια τάση.

Η κλασική μέθοδος σοβατίσματος περιλαμβάνει την παρασκευή του κονιάματος στο εργοτάξιο από τα συνεργεία με ανάμιξη τσιμέντου, άμμου και ασβέστη σε αναλογίες που είναι στην ευχέρεια του κάθε συνεργείου να ακολουθήσει. Εδώ έγκειται και το βασικό μειονέκτημα του κλασικού σοβά έναντι του έτοιμου. Οι έτοιμοι σοβάδες, οι οποίοι διακρίνονται σε ασβεστοκονιάματα, γυψοκονιάματα και τσιμεντοκονιάματα, ανάλογα με την σύστασή τους, διατίθενται σε σακιά ή σιλό, με προκαθορισμένο μίγμα, οπότε η αναλογία των υλικών είναι συγκεκριμένη και σταθερή και δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας ως προς την ποιότητα. Η κοκκομετρία των αδρανών είναι με αυτόν τον τρόπο η κατάλληλη, οι πρώτες ύλες έχουν την απαιτούμενη καθαρότητα, η παραγωγή ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές κι έτσι το τελικό προϊόν έχει απόλυτα ελεγχόμενες ιδιότητες και αντοχές.

Με την ανάμιξη του έτοιμου σοβά με νερό αυτός είναι έτοιμος προς χρήση σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες και εφαρμογή είτε με μηχανές σοβατίσματος είτε με το χέρι. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία στρώση ή σε μια βασική και μια τελική στρώση ανάλογα την επιφάνεια εφαρμογής και τις απαιτήσεις ή τους περιορισμούς σε πάχος που υπάρχουν.

Λόγω του τρόπου χρήσης του, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος κατασκευής, παρά την, συχνά, υψηλότερη τιμή του έτοιμου σοβά σε σύγκριση με τον παραδοσιακό ως υλικό. Όσον αφορά τη μείωση του κόστους, αυτή επιτυγχάνεται κυρίως λόγω μείωσης των εργατικών αλλά και των απωλειών υλικών μέσω καλύτερης αποθήκευσης και συσκευασίας, λόγω μεταφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων στον ίδιο χρόνο αλλά και εξαιτίας της δυνατότητας που δίνεται για απαλλαγή βαψίματος. (πιθανή αλλαγή χρωματισμού εκ των υστέρων είναι δυνατή, βάφοντας τον τοίχο με τον κλασικό τρόπο).

Η σύνθεση του έτοιμου σοβά δίνει εκτός από την ευχέρεια απόκτησης έτοιμης βαμμένης επιφάνειας με χρήση έγχρωμων σοβάδων και τη δυνατότητα θερμομόνωσης και υδατοστεγανότητας με τη χρήση θερμομονωτικών και αδιάβροχων σοβάδων αντίστοιχα. Η καλή πρόσφυση του, επιτρέπει την εφαρμογή του σε επιφάνειες από τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφρότουβλα, τσιμεντόλιθους, μονωτικά υλικά κ.τ.λ., την επικόλληση πάνω σε αυτόν πλακιδίων, ταπετσαρίας χωρίς προβλήματα μη λείας επιφάνειας. Η μηχανική του αντοχή (καρφιά κ.τ.λ.) δεν υστερεί συγκριτικά με τον κλασικό σοβά και η αντοχή του σε φωτιά είναι εξαιρετική, στα περισσότερα τουλάχιστον προϊόντα που απαντώνται στην αγορά.

Όπως σε όλες τις φάσεις κατασκευής μιας οικοδομής, έτσι και στη φάση των επιχρισμάτων πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή. Μπορεί λοιπόν ο έτοιμος σοβάς να έχει διασφαλισμένη ποιότητα, αλλά είναι προτεινόμενο να ζητήσετε επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, να επιλέξετε προμηθευτή με εμπειρία στο χώρο, ακόμα και να επισκεφτείτε κατασκευές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί έτοιμος σοβάς για να δείτε πιθανά μειονεκτήματα. Όσο ποιοτικό να είναι ένα υλικό και όσο αξιόπιστη να είναι η μέθοδος εφαρμογής του, είναι προφανές πως το συνεργείο που θα το πραγματοποιήσει παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Η αξιοπιστία λοιπόν των τεχνιτών σε συνδυασμό με την εξακριβωμένη ποιότητα του υλικού είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εργασίας.


Ασημίνα Κουντεμάνη
Πολιτικός Μηχανικός