Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Ο χάλυβας του οπλισμένου σκυροδέματος

/Images/Articles/Τοποθέτηση_οπλισμένου_σκυροδέματος.jpg
/Images/Articles/Τοποθέτηση_οπλισμένου_σκυροδέματος_2.jpg

Το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί στις μέρες μας το πιο διαδεδομένο υλικό για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού των κτιρίων. Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ουσιαστικά σύμμικτες κατασκευές δύο υλικών, του σκυροδέματος και του χάλυβα. Οι χαλύβδινες ράβδοι είναι εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα και τα δύο υλικά συνεργάζονται άψογα εξασφαλίζοντας αντισεισμικότητα και μονολιθικότητα στις κατασκευές.

Στη χώρα μας, μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1960 χρησιμοποιούνταν ο λεγόμενος ‘κοινός’ χάλυβας StI και από τα μέσα της δεκαετίας του ΄50 είχαν εμφανισθεί και οι κατηγορίες StIIIα και StIVα (ράβδοι λείες ή με νευρώσεις) και StIIIβ και StIVβ (ράβδοι με νευρώσεις) σύμφωνα με τα γερμανικά DIN και τον Γερμανικό Κανονισμό. Με την έκδοση το 1987 των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση χαλύβων κατηγορίας S220, S400, S500 (ΕΛΟΤ 959) και S400s και S500s (ΕΛΟΤ 971). Η ονοματολογία ορίζεται από την τιμή της ‘αντοχής’ του χάλυβα και το διακριτικό s στο τέλος δηλώνει συγκολλήσιμους χάλυβες.

Το έτος 2000 εγκρίθηκε ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2000) και έγινε έτσι το πρώτο βήμα προς την ευρωπαϊκή αντίληψη εισάγοντας θέματα όπως η ανάγκη για αυξημένη αντοχή, η γεωμετρία των νευρώσεων, ο κίνδυνος της ραδιενέργειας, υποδείχτηκε όριο για την διάβρωση, περιγράφηκε η συμπεριφορά των χαλύβων σε υψηλές θερμοκρασίες και μπήκαν σε τάξη διαδικασίες διάθεσης, διακίνησης, διαχείρισης και ιχνηλασιμότητας των χαλύβων. Το δεύτερο μεγάλο βήμα έγινε με το νέο πρότυπο και το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008), που ορίζει γενικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο-Πλαίσιο που ισχύει σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζει γενικές απαιτήσεις για την παραγωγή του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του, τις διατομές.

Έτσι πλέον οι χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως οπλισμός σκυροδέματος είναι όλοι συγκολλήσιμοι και ανήκουν στις κατηγορίες B500A ή Β500C, ενώ η ενδιάμεση κατηγορία Β500Β έχει απορριφθεί από τη χώρα μας. Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παραδίδονται σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων, κουλούρων, πλεγμάτων και έχουν ειδική σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας, της χώρας προέλευσης και της μονάδας παραγωγής τους.

Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας γίνεται με τον διαφορετικό τρόπο διάταξης των πλάγιων νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου. Οι χάλυβες κατηγορίας Β500Α φέρουν στην επιφάνεια τους τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων της ίδιας φοράς και παράλληλες μεταξύ τους ενώ οι χάλυβες κατηγορίας Β500C φέρουν τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων αντίθετης κλίσης. Σε κάθε σειρά, οι διαδοχικές νευρώσεις έχουν εναλλασσόμενες γωνίες κλίσης ως προς τον διαμήκη άξονα της ράβδου.

Η αναγνώριση της χώρας προέλευσης και της μονάδας παραγωγής γίνεται μέσω ενός αριθμητικού συστήματος πλάγιων κανονικών νευρώσεων ανάμεσα στις ενισχυμένες νευρώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενες στη μία σειρά των πλάγιων νευρώσεων της ράβδου. Για τις ευθύγραμμες ράβδους, το σύμβολο για την έναρξη της σήμανσης, καθώς και για την κατεύθυνση ανάγνωσης, υποδηλώνεται με δύο διαδοχικές έντονες πλάγιες νευρώσεις (για τις κουλούρες οι νευρώσεις αυτές είναι τρεις). Μετά την έναρξη, ακολουθεί η σήμανση για την χώρα παραγωγής και έπεται η σήμανση της μονάδας παραγωγής. Το πλήθος των κανονικών νευρώσεων ανάμεσα στις ενισχυμένες συμβολίζει τον κωδικό αριθμό της κάθε χώρας και ακολουθεί το πλήθος των νευρώσεων που αντιστοιχούν στη μονάδα παραγωγής. Για μονάδα παραγωγής με διψήφιο αριθμό χρησιμοποιείται σήμανση με τα δύο ψηφία ξεχωριστά. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τη χώρα παραγωγής είναι πως ο κωδικός αριθμός για την Ελλάδα είναι το 8 (οκτώ). Οπότε στις ράβδους που θα έρθουν στο εργοτάξιο, οι ράβδοι θα πρέπει να έχουν ως αρχή της σήμανσης 2 έντονες νευρώσεις και κατόπιν 8 κανονικές νευρώσεις, που υποδηλώνουν την ελληνική προέλευση τους, αν έτσι έχει συμφωνηθεί η παραγγελία. Η σήμανση αυτή είναι ένας τρόπος να γίνεται, τουλάχιστον ενδεικτικά από εσάς, είτε είστε μηχανικός, είτε ιδιοκτήτης, ένας έλεγχος, καθώς οι εισαγωγές από χώρες που δεν ακολουθούν τα πρότυπα και τους κανονισμούς είναι συχνό φαινόμενο. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί σημασία είναι η κατάσταση των ράβδων που φτάνουν στο εργοτάξιο. Αυτό σημαίνει πως ο οπλισμός που παραδίδεται και θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή δεν πρέπει να ναι διαβρωμένος γι’αυτό και είναι προτιμότερο να προέρχεται από κάποια στεγασμένη μάντρα, όπου οι συνθήκες συντήρησης είναι οι επιθυμητές. Η σκουριά όταν εισχωρεί σε μεγάλο βαθμό στον οπλισμό μειώνει τη διατομή του και δημιουργεί προβλήματα στα δομικά στοιχεία στα οποία αυτός χρησιμοποιείται, οπότε ο οπτικός αυτός έλεγχος είναι απαραίτητος σε πρώτη φάση και αν διαπιστωθεί σημαντική αλλοίωση στην επιφάνεια των ράβδων λόγω διάβρωσης, εξετάζεται η περίπτωση της μερικής ή ολικής απόρριψης της ελεγχόμενης ποσότητας κατόπιν διεξαγωγής ειδικού εργαστηριακού ελέγχου.

Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από την εισαγωγή οπλισμού χαμηλής ποιότητας από χώρες που δεν υφίστανται ελέγχους (εμπορική και οικονομική διάσταση του θέματος), καθώς και από την χρήση καλής αρχικής ποιότητας οπλισμού που όμως έχει υποστεί διάβρωση, είναι καθοριστικά για την ποιότητα όλης της κατασκευής. Στην Ελλάδα, η οποία έχει πολύ υψηλή σεισμική δραστηριότητα, η υψηλή ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας.Ασημίνα Κουντεμάνη
Πολιτικός Μηχανικός