Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Πράσινο Ενεργειακό Σπίτι / ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Μικρές ανεμογεννήτριες: Συν και πλην

/Images/Articles/Μικρές_ανεμογεννήτριες.jpg
/Images/Articles/Μικρές_ανεμογεννήτριες_2.jpg
/Images/Articles/Ανεμογεννήτρια_2.jpg
/Images/Articles/Ανεμογεννήτρια_4.jpg

Άραγε έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο δραστικά μπορούμε να συμβάλλουμε στον αγώνα προστασίας του περιβάλλοντος; Κι όμως! Ακόμη κι αν η χρήση ανεμογεννητριών σε οικιακό επίπεδο είναι ακόμη αρκετά περιορισμένη, κάποιες πρακτικές συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα που μπορεί αυτή να μας προσφέρει, ίσως μας αλλάξουν γνώμη! Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην υγεία μας όσο και στο περιβάλλον. Χωρίς υπερβολές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ανεμογεννήτριες, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών.

Ενδεικτικά κάθε κιλοβατώρα (kWh) που παράγεται από αιολική ενέργεια, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου 1 kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Πέρα από την συμβολή τους λοιπόν στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι μικρές ανεμογεννήτριες έχουν ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής που σημαίνει ότι στο τέλος της μελέτης το κόστος αντικατάστασης τους είναι σχεδόν μηδενικό. Επίσης, μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε απομονωμένες περιοχές ως αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (π.χ εξοχικά σπίτια σε κάποιο νησί, μη διασυνδεδεμένο στο δίκτυο). Ιδιαίτερα αν το αιολικό δυναμικό της περιοχής είναι σχετικά υψηλό (υψηλή μέση ταχύτητα του ανέμου) μπορούν να καλύψουν σχεδόν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιας άλλης πηγής που να απαιτεί την χρήση συμβατικού καυσίμου.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι για να είναι οικονομικά βιώσιμη μια μικρή ανεμογεννήτρια πρέπει το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό της περιοχής να είναι σχετικά υψηλό. Είναι προτιμότερο η εγκατάσταση ανεμογεννητριών να γίνεται σε περιοχές με μέση ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον μεγαλύτερη από 5,5 m/s (σε ύψος 10 m). Περιοχή με μέση ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη από 6 m/s θεωρείται ευνοϊκότερη. Φυσικά και εφόσον η ανεμογεννήτρια έχει μεγάλη απόδοση (είναι εγκατεστημένη σε περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό) υπάρχει και η δυνατότητα πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ, σε αρκετά ικανοποιητικές τιμές!

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί φθηνότερη επιλογή σε σύγκριση με άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ φωτοβολταϊκά) το αρχικό κόστος εγκατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο από την πλευρά του καταναλωτή! Πρέπει επίσης, να λάβουμε υπόψιν μας ότι με την πάροδο του χρόνου τα κινούμενα μέρη της απαιτούν τακτική συντήρηση. Επιπλέον επικρατεί μια διάσταση απόψεων σχετικά με την αισθητική τους! Κάποιοι τις θεωρούν αντιαισθητικές και διαμαρτύρονται για το θόρυβο που προκαλούν (περίπου όσο παράγεται από ένα κοινό πλυντήριο).

Σήμερα το κόστος ανά εγκατεστημένο kW κυμαίνεται μεταξύ 2.000 € και 4.000 € και εξαρτάται από την τεχνολογία και το μέγεθος της ανεμογεννήτριας. Στο παραπάνω περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς του συστήματος, καθώς και το κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο. Το κόστος δεν είναι υπέρογκο, αν λάβουμε υπόψιν μας πόσο δραστικά μπορούμε να συμβάλλουμε στην διατήρηση της ευρυθμίας του πλανήτη μας και στη εξοικονόμηση ενέργειας! Οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή! Αγοράστε λοιπόν τον εξοπλισμό, αφήστε τους ειδικούς να κάνουν την εγκατάσταση και δεν θα το μετανιώσετε!


Λιάνα Χασιώτη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός