Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Λέβητας

/Images/Articles/Λέβητας.jpg

Η βασική αρχή λειτουργίας των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης που οι περισσότεροι έχουμε στα σπίτια μας βασίζεται στη θέρμανση νερού και την κυκλοφορία του σε όλο το σπίτι. Ο λέβητας είναι η συσκευή εκείνη στην οποία όλη η παραγόμενη θερμότητα από την καύση του πετρελαίου, ή του φυσικού αερίου ή και οποιοδήποτε άλλου καυσίμου έχει επιλέξει ο καθένας μας, προσδίδεται στο νερό, θερμαίνοντας το. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην ουσία είναι η καρδιά όλου του συστήματος, το πιο σημαντικό, ίσως, κομμάτι του. Η επιλογή του λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για το επίπεδο θέρμανσης που θα επιτευχθεί στο σπίτι μας αλλά και για την οικονομία που μπορούμε να εξασφαλίσουμε.

Οι λέβητες διαχωρίζονται ανάλογα με το καύσιμο για το οποίο προορίζονται σε λέβητες πετρελαίου, φυσικού αερίου ή και λέβητες για βιοκαύσιμα. Άρα ανάλογα με το καύσιμο που θα επιλέξουμε θα αγοράσουμε και τον αντίστοιχο λέβητα, ενώ κάποιοι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο.

Η πιο σημαντική τους διαφοροποίηση όμως έγκειται στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένοι. Για τους οικιακούς λέβητες, λοιπόν, μιλάμε για χυτοσιδηρούς (μαντεμένιους) και χαλύβδινους, καθένας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

Οι λέβητες από χυτοσίδηρο, το λεγόμενο και μαντέμι, είναι φοβερά ανθεκτικοί στις διαβρώσεις. Πρακτικά θεωρούνται αθάνατοι. Αποτελούνται από φέτες οι οποίες συναρμολογούνται στο λεβητοστάσιο. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για αρκετούς λόγους. Αρχικώς μεταφέρεται τμηματικά και άρα είναι πολύ πιο εύκολη η μεταφορά και τοποθέτηση του σε σημεία δύσκολα προσπελάσιμα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον στοιχείων και άρα αύξησης της απόδοσης του λέβητα σε μια μελλοντική αύξηση των απαιτήσεων μας. Τέλος, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια βλάβη, αντικαθιστούμε μόνο το κομμάτι που την έχει υποστεί και όχι ολόκληρο το λέβητα. Έχει όμως ευαισθησία στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, άρα πρέπει να προφυλάσσεται από αυτές, ενώ και το κόστος του είναι σημαντικά μεγαλύτερο από έναν αντίστοιχο χαλύβδινο.

Οι χαλύβδινοι λέβητες από την άλλη μεριά είναι σημαντικά ελαφρότεροι. Αντέχουνε πολύ περισσότερο τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ενώ το σημαντικότερο πλεονέκτημα τους είναι το μειωμένο τους κόστος. Ο βαθμός απόδοσης τους είναι αρκετά υψηλός ενώ και η διάρκεια ζωής τους, αν και όχι συγκρίσιμη με αυτή των μαντεμένιων, μπορεί να αγγίξει τις 2-3 δεκαετίες.

Μια καινούρια τεχνολογία που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια είναι οι λέβητες συμπύκνωσης. Μια τεχνολογία που υποστηρίζει ότι πετυχαίνει το θεωρητικά ακατόρθωτο, δηλαδή βαθμό απόδοσης πάνω από 100%. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι ξεπεράστηκαν οι νόμοι της φύσης, αλλά δικαιολογείται από τον τρόπο που υπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης στους λέβητες. Ας το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά:

Η θερμότητα που μπορεί να αποδώσει ένα καύσιμο ονομάζεται θερμογόνος δύναμη. Χωρίζεται σε ανώτερη και κατώτερη. Ανώτερη θερμογόνος δύναμη είναι η θερμότητα που μπορούμε να πάρουμε εάν συμπυκνώσουμε τους υδρατμούς που υπάρχουν στα καύσιμα, ενώ κατώτερη εάν αγνοήσουμε τους υδρατμούς. Αυτό που κάνουνε οι λέβητες συμπύκνωσης είναι να ψύχουν τα καυσαέρια τόσο πολύ, ώστε να εκμεταλλεύονται ακόμα και τη λανθάνουσα θερμότητα, τη θερμότητα που χρησιμοποιεί δηλαδή το νερό όχι για να αυξήσει τη θερμοκρασία του, αλλά για να αλλάξει τη φυσική του κατάσταση από υγρό σε αέριο. Ο βαθμός απόδοσης όλων των λεβήτων βγαίνει με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη, καθώς μέχρι σήμερα κανείς δεν εκμεταλλευόταν τη λανθάνουσα θερμότητα. Για αυτό λοιπόν και οι λέβητες συμπύκνωσης φαίνονται να εμφανίζουνε βαθμό απόδοσης πάνω από το 100%. Αν η μέτρηση γινότανε με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη οι λέβητες συμπύκνωσης θα είχανε για παράδειγμα μία απόδοση της τάξης του 90%, ενώ οι απλοί θα πέφτανε γύρω στο 65%.

Η τάση πάντως που εμφανίζεται όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό είναι οι καταναλωτές να προμηθεύονται ατομικές μονάδες (compact), δηλαδή ένα συγκρότημα λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή και όλων των απαραίτητων διατάξεων σε μία συσκευή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη όλων των στοιχείων ενώ και το κόστος είναι μειωμένο. Βέβαια οι μονάδες αυτές είναι κατάλληλες μόνο για μικρές αποδόσεις και όχι για ολόκληρες πολυκατοικίες.

Η σωστή επιλογή και συντήρηση του λέβητα μπορεί να μας προσφέρει σημαντική οικονομία σε ένα νοικοκυριό. Μπορεί η επιλογή ενός μικρού λέβητα να μην καλύπτει τις ανάγκες μας αλλά και η επιλογή ενός σημαντικά μεγαλύτερου θα οδηγήσει σε άσκοπη κατανάλωση πετρελαίου και άρα σε αντιοικονομική και επιβλαβή για το περιβάλλον λειτουργία. Απαιτείται λοιπόν σίγουραμελέτη για τη σωστή επιλογή του και όχι εμπειρικές και λύσεις κατά προσέγγιση.


Γιώργος Πλατής
Μηχανολόγος